Villkor

Träpatronen - Villkor


Resevillkor för linjetrafik

Kollektivtrafikmyndigheten Västernorrland (Din Tur), läs mer


Resevillkor för skolskjuts

Sundsvalls kommun, läs mer


Resevillkor för beställningstrafik

Konsumentverket, läs mer

läs mer


Hittegods

Bussgods


Telefon: 076-792 32 17, vardagar 09.30-11.30


E-mail: hittegods.sundsvall@bussgods.se
Vi är medlemmar i följande organisationer


Företagarna                                            www.foretagarna.se

Sveriges bussföretag                              www.transportforetagen.se
Transport

Vi har bussar för 19 till 55 passagerare. Boka er resa med oss.